Väga hea tulemus muusikaolümpiaadilt

19.02.2018

Meie õpilastel läks muusikaolümpiaadil suurepäraselt.

I koht Marta Külaots 10.h
II koht Sigrit Säga 12.c
III koht Sten Zaitsev 11.a

Žürii otsustas üleriigilisele olümpiaadile saata Marta ja Sigriti. Olümpiaadi lõppvoor toimub Tallinnas kahel päeval, 16. ja 17. märtsil.

Noori juhendanud õpetaja Kaie Mägimets kirjutas: “Hea meel on selle üle, et õpilased said kõrged punktid, esinesid ühtlaselt tugevalt ja punktide vahed olid väikesed.”

Muusikaolümpiaad koosnes neljast osast:
I osa – kirjalik töö (muusika kuulamine, muusikateooria, muusikalugu (barokk, klassitsism, romantism), küsimused ajakirja “Muusika” 2017. aasta numbrite põhjal) + noodist laulmine + rütmiharjutuse esitamine
II osa – laulu esitamine
III osa – omalooming
IV osa – eelnevalt ettevalmistatud kirjalik kontserdi- või muusikalavastuse arvustus.

Marta, Sigriti ja Steni omaloomingut on meil võimalus kuulata kevadkontserdil.

Palju õnne, head noored ja õpetaja Mägimets!

Pilt on osalejatest Tartu Descartes`i Kooli muusikaklassis, kus toimusid laulu ja omaloomingu esitamise voorud.