Tugiteenused

Leht uuendatud: 02.09.2022

Õppija mis tahes murede korral on esimene samm ikka mentoriga vestlemine, edasi aitavad juba õpilasnõustaja ning õppejuht.

Nõustamine

Õpilasnõustaja ja karjäärikonsultant INGA VENDELIN võtab vastu ruumis 220 igal tööpäeval eelneval kokkuleppel.
Aja kokku leppimiseks kirjuta Stuudiumisse, inga.vendelin@jpg.tartu.ee või helista 51916652.
Õpilasnõustaja poole tasub pöörduda näiteks siis, kui: 

 • oled mures enda või kaasõpilase koolis toimetuleku pärast
 • oled märganud negatiivseid muutusi enda õppetööga toimetulekus
 • Sul on keerulised suhted kaasõpilastega
 • Sul on raskusi igapäevaeluga toimetulekuga
 • soovid juhendamist tulevikuvalikute tegemisel
 • soovid arendada või parandada oma õpioskusi
 • Sul on mure ajaplaneerimisega
 • oled mures iseenda või oma lähedase pärast
 • oled märganud muutusi enda meeleolus või käitumises, mida sooviksid muuta
 • Sul on keerulised suhted mõne lähedasega
 • Sul on raskusi igapäevaste kohustustega toime tulemisega
 • oled emotsionaalse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on
 • vajad abi lähedase kaotuse või kriisiga toimetulekul

Psühholoogilise abi võimalusi:
Pakilise mure korral on võimalik helistada:
Emotsionaalse toe telefon: eesti keeles 655 8088, vene keeles 655 5688 (igapäevaselt kl 19-07)
Usaldustelefon: 126 eesti keeles (E-P 17-3), 127 vene keeles (E-P 19-23)
Ohvriabi telefon: 116 006 (24h)
Hingehoiu telefon: 116123 (24h)
Või pöördu erakorralisele vastuvõtule:
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h) Raja tn 31

Erinevate abi saamise võimaluste andmebaas
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus
Ambromed Kliinik
Katriito Nõustamiskeskus
Jaanson & Lääne OÜ
E. G. U Erapraksis OÜ
Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriaosakonna Ambulatoorne vastuvõtt

Interneti nõustamise võimalused:
Lahendus.net
Peaasi.ee

Infot vaimse tervise teemal:
Peaasi.ee
Enesetunne.ee

Tulevikuplaane toetav info:
Karjäärinõustamine


Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinik Gabriel Kisar
gabriel.kisar@politsei.ee
telefon 730 8766

Raamatukogu
Raamatukogu asub 2. korrusel. Lahtiolekuajad on kirjas raamatukogu ukse juures.
RIKS – Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem

Kooliõde
Kooliõde Merike Vestmann võtab vastu 1. korrusel, ruumis 115.
Vastuvõtu ajad on kirjas kabineti uksel.