Erasmus+

Leht uuendatud: 17.08.2020

Õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana

Projekti eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad” toetamine välismaiste õpirännete kaudu

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2019 – 31.07.2021

Toetuse suurus: 12605 €

Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on koos õppimine, koostöö parendamine, coachingu võtete kasutamine nii koostöös kolleegide kui õpilastega, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine ja IKT vahendite kasutamine. Viimaseks kõiki õpirändeid ühendavaks teemaks on rahvusvaheliste suhete loomine ja jätkamine.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on erasmus-1.jpg