Erasmus+

Leht uuendatud: 03.12.2020

Õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana

Projekti eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad” toetamine välismaiste õpirännete kaudu

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2019 – 31.07.2021

Toetuse suurus: 12605 €

Projekti kokkuvõte: Peamised projekti valdkonnad on koos õppimine, koostöö parendamine, coachingu võtete kasutamine nii koostöös kolleegide kui õpilastega, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine ja IKT vahendite kasutamine. Viimaseks kõiki õpirändeid ühendavaks teemaks on rahvusvaheliste suhete loomine ja jätkamine.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on erasmus-1.jpg

Boosting Green Education at School 

Projekti eesmärk: keskkonnateadliku hariduse juurutamine 

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti number: 2020-1-IT02-KA201-079243

Projekti periood: 15.10.2020 – 14.10.2022

Projekti kogueelarve: 170 520 €

Projekti kokkuvõte: Projekti “Boosting Green Education at School” juhtivpartner on Euphoria Net Itaaliast, JPG on üks kaheksast partnerist, kellest pooled on keskkoolid ja pooled teaduskeskused. Projekti jooksul toimuvad kohtumised partnerriikides ja projekti tulemusena valmivad õpilaste osalusel koolide ja teadusasutuste koostöös õppematerjalid ja -videod, mida saab tundides kasutada.