Üldtutvustus

Leht uuendatud: 20.01.2023

Tartu Jaan Poska Gümnaasium (JPG) alustas tööd 2011. aastal.  

Kool kannab Eesti suurmehe Jaan Poska nime ja asub ajaloolises Tartu rahu majas.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on 2022/2023 õppeaasta alguses 15 klassikomplekti kokku 545 õpilasega. Koostöös Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooliga avati 2017/2018 õppeaastast ühisõpe, mis toetab õppijate kahes koolis õppimist. Meie kooli õppuritest on läbivalt ca kaks kolmandikku Tartu linnast. Õpetajate ametikohti on Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 33.

Kooli asukoht on õppetööks ideaalne, sest asutakse linna keskel, mis loob omakorda laialdased võimalused koostööks erinevate asutuste ja organisatsioonidega. Igal õppeaastal on JPG-s teistest riikidest vahetusõpilasi ja paljud meie kooli õpilased on kasutanud võimalust minna ise vahetusõpilasteks YFU vahendusel. Sellest õppeaastast oleme ka UNESCO ühendkool, nii meie õpilased kui õpetajad osalevad mitmetes rahvusvahelistes projektides, lisaks on Tartu Jaan Poska gümnaasiumil sõpruskool Saksamaal Lüneburgis (Gymnasium Herderschule) ja Hiinas Ningbo linnas (Ningbo No 4 High School).

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi eripäraks saab pidada valikkursuste rohkust. Kool pakub nii koolimajas toimuvaid valikainekursusi kui ka võimalust osaleda kursustel majast väljas. Viimased toimuvad nii perioodõppe vormis (Trükimuuseumis, Lastekunstikoolis, Tartu Kunstikoolis, Tartu Loomemajanduskeskuses) kui ka praktikumidena (bioloogia, ökoloogia ja geograafia välipraktikumid, riigikaitse välilaagrid, inglise keele ja kirjanduse välipraktikumid). Erinevad laboratoorsed praktikumid toimuvad Eesti Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Rakenduslikuks Kolledžis.

Õppetöö toimub perioodidena, kus ühe perioodi pikkus on 7 nädalat, mille raames õpitakse 5– 7 õppeainet, mis on organiseeritud 35-tunniste tervikkursustena. Valikkursuste pakkumine on korraldatud viisil, et õpilased saavad oma huvidest lähtuvalt ise kujundada omale õppesuuna süvakursuste kaudu

Koolis pööratakse suurt tähelepanu teaduse populariseerimisele, tõhusate veebilahenduste kasutamisele õppetöös, õpilasuurimustele ja nende taseme tõstmisele. Iga-aastaselt toimub Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis rahvusvaheline õpilaste uurimistööde konverents Poska Akadeemia.

Koolil on hästitoimiv õpilasesindus ja noor ning toimekas vilistlaskogu. Traditsiooniliselt toimuvad paljud populaarsed sündmused, näiteks 10. klasside vastuvõtt kooliperre rebaste nädalaga, ainepäevad ja -nädalad, “Vaikse muusika õhtu”, jõulupidu, ülelinnaline Tartu rahu mälumäng, Poska nädal, rahvusvaheline õpilaste uurimistööde konverents “Poska Akadeemia”, väitlusturniirid, külalislektorite esinemised, teatrikülastused, kevadkontsert, kooliball.