Kodukord

Leht uuendatud: 16.09.2022

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel. Kodukord on õpilasi ja õpetajaid siduv kokkulepe, mis lähtuvalt üldistest väärtustest ja käitumise headest tavadest reguleerib lisaks seadustele ning muudele dokumentidele Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi igapäevaelu.