XI lennu lõpuaktus kolmapäeval, 22. juunil kell 13.00
XI lennu lõpuaktus kolmapäeval, 22. juunil kell 13.00

Kodukord

Leht uuendatud: 09.06.2020

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel. Kodukord on õpilasi ja õpetajaid siduv kokkulepe, mis lähtuvalt üldistest väärtustest ja käitumise headest tavadest reguleerib lisaks seadustele ning muudele dokumentidele Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi igapäevaelu.