Arengukava

Leht uuendatud: 21.06.2022

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi arengukava aastateks 2022 – 2028 on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse määrusega nr.9 ( 3.mai 2022, RT IV, 05.05.2022, 16).

Arengukava täistekst on alla laetav siit…