Kooli tutvustus

Leht uuendatud: 09.03.2022

Miks tulla õppima JPG-sse?

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis toimub õppetöö ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Väärikas koolihoone asub Tartu kultuuritänava keskmes, mis võimaldab hõlpsat koostööd paljude oluliste kultuuriasutustega.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis puuduvad traditsioonilised õppesuunad ja õpilased koostavad ise enda õppekava läbi valikkursuste. Õpilane saab kolme aasta vältel valida enam kui 140 valikkursuse hulgast endale 19 meelepärast ja vajalikku. Õppekava sisu loob iga õpilane seega tervelt viiendiku ulatuses täiesti ise – kes soovib süvendatult mingit konkreetset ainet õppida, saab valikkursuseid valida ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalist õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes.

See, et oleme õpilastele andnud sedavõrd suure vabaduse oma õppekava ise kokku panna, on tingitud sellest, et meile on oluline, et õpilased saaksid täpselt enda huvidele ja tugevustele vastava hariduse. Väärtustame inimeste individuaalsust ja huvide mitmekesisust ning tahame, et meie gümnaasium võimaldaks õpilastel katsetada, proovida, eksida ja leida oma tee.

Mitmete valikkursuste puhul teeme koostööd teiste Tartu õppeasutustega ja ettevõtetega ja neid annavad eksperdid ja praktikud. Näiteks on meil tihe koostöö Tartu Tartu Rakendusliku Kolledžiga, Tartu Lastekunstikooliga, Eesti Maaülikooliga, TalTechiga, Tartu Ülikooliga jm. Mitmete valikkursuste juhendajad töötavad erinevates Tartu ettevõtetes. Nii tagame õppe kaasaegsuse ja ja eluläheduse.

Meie kool peab eriti oluliseks uute tehnoloogiate kasutamist õppetöös. Õpilasel on võimalus enda teadmisi ja oskusi rakendada robootikas, arvutipõhises joonestamises ja 3D modelleerimises Solid Edge’iga. Õpetame erinevaid programmeerimiskeeli, mitmed praktilised valikkursused toimuvad erinevate Tartu õppeasutuste tehnoloogiaparkides.

Koolis tegutsevad huviringid, nagu näiteks segakoor, rahvatants, näitering, väitlus, robootika jms, lähevad samuti arvesse valikkursustena. Samuti arvestame valikkursustena õpilaste koolivälist õppetegevust (TÜ Teaduskooli kursusi ja Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavaga kunsti-, muusika- ning spordikoolide kursusi).

Õppetöö rikastamiseks korraldame ka erinevaid projektipäevi, mil õppetöö toimub väljaspool koolimaja. Samuti käib meil sageli põnevaid külalisi – teadlasi, ettevõtjaid, poliitikuid – õpilastega kohtumas ja loenguid pidamas.

Meie õpilasesindus on tugev ja panustab tihedalt ka kooli arendustöösse. Õpilaste esindajad on alati kaasatud oluliste kooli arengut puudutavate otsuste tegemisse.

Kooli traditsioonide ja tegemiste kohta saab teada meie Facebooki lehel või Sihker.

IT-Poska ühisõpe
Alates 2022. aasta septembrist alustab Tartu Jaan Poska Gümnaasium koostööd Riesenkampff Stiftung fondi programmiga Codesters Club, mille eesmärgiks on anda gümnaasiumiõpilastele tulevikukindlat tehnoloogiaharidust. Codesters Club on digitaalsete toodete arendusprogramm, mille fookuses on mitte pelgalt konkreetse programmeerimiskeele, vaid laiemalt tarkvara ja tehniliste oskuste arendamine. Eestis aastasadu tegutsenud Riesenkampffide ja Maydellide aadlisuguvõsade järeltulijad on alates 2019. aasta sügisest koos tuntud tehnoloogiafirmadega Eesti koolides oma kuludega erilist IT-hariduse programmi pakkunud. Sellest sügisest jõuab programm koostöös Jaan Poska Gümnaasiumiga esmakordselt Tartusse. 

Jaan Poska Gümnaasium võtab 2022. aasta sügisel 20 õpilast vastu Codesters Clubi ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppele, kus õpilased saavad lisaks gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele kolme aasta jooksul 14 kursuse ulatuses laiapõhjalist ingliskeelset tehnoloogiaharidust. Õppekava täitmisel arvestab JPG kõiki Codesters Clubi kursuseid valikkursustena ning need on on lisatud õpilaste tunniplaani. Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest, ühisõpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, põhiline on huvi, tahe ja motivatsioon. 
Lisainfot saab Codesters Clubi kodulehelt https://www.codesters.club

Elleri-Poska ühisõpe
Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Heino Elleri Muusikakool on alates 2017/2018. õppeaastast pakkunud õpilastele ühisõppe võimalust. See on mõeldud neile õpilastele, kes soovivad väga head üldkeskharidust koos muusika kutseharidusega, kusjuures õpilaste päevaplaani koostamisel arvestatakse õpilase koormust mõlemas koolis. Kuna Jaan Poska Gümnaasiumi õppekavast moodustavad tervelt viiendiku valikkursused, mis ühisõppe õpilastele lähevad täielikult kirja Elleri õppeainete alusel, on õpilaste koormus mõnevõrra kergem, kui oleks lihtsalt kahes koolis käies. Näiteks on teisipäevast neljapäevani õpilastel Poska koolis vaid kolm tundi. Ülejäänud aega saavad nad kasutada Elleri koolis tundides käimiseks ja harjutamiseks.

Poska-Elleri ühisõppele sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühiskatsed ning erialakatsed Elleri koolis. Ühisõppe lõpetanud õpilased saavad mõlema kooli lõputunnistused.

Lisainfo Heino Elleri Muusikakooli kodulehelt.

Shaté-Poska ühisõpe
2022. aasta septembris avame koostöös Shaté Tantsukooliga ka ühisõppe eelprofessionaalse tantsukunsti süvaõppe suunal. Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor, kel on kirg tegeleda tantsimisega tipptasemel, kolme aasta jooksul Shaté Tantsukoolist 10 süvakursust, mis lähevad süvitsi tantsumaailma, valmistavad ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, loovad ruumi tantsija sees, pakuvad väljakutset ning samal ajal seovad kõike üldpädevustega ning ennekõike kujundavad tantsijast loomingulise, distsiplineeritud, avatud mõttemaailma ja tugeva isiksusega noore. Tantsukunsti süvaõppe noortel on võimalus valida ja saada osa ka kõigist Jaan Poska gümnaasiumi silmaringikursustest. 

Ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui katsed ka Shaté Tantsukooli.