Kooli tutvustus

Leht uuendatud: 08.02.2021

Miks tulla õppima JPG-sse?

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis toimub õppetöö ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Väärikas koolihoone asub Tartu kultuuritänava keskmes.

Jaan Poska Gümnaasiumis on õpilasel võimalik enda valikute kaudu kujundada oma õppesuund.

Õpilane saab kolme aasta vältel valida enam kui 120 valikkursuse hulgast endale 19 meelepärast ja vajalikku. Õppesuuna sisu loob iga õpilane endale sellega täiesti ise – kes soovib süvendatult mingit konkreetset ainet õppida, saab valikkursuseid valida ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalist õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes. Lisaks on võimalik oma huvisid toetada ülekooliliste vabavalikkursustega, mida valitakse sõltumata õppesuunast. Nii koostab iga õpilane endale oma individuaalse õpitee, vastavalt oma huvidele ja soovidele.

Ja kui Sul on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 15 koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja

Mitmete valikkursuste puhul teeme koostööd teiste Tartu õppeasutustega ja ettevõtetega ja neid annavad eksperdid ja praktikud. Näiteks on meil tihe koostöö Tartu Kutsehariduskeskusega, Tartu Lastekunstikooliga, Eesti Maaülikooliga, TalTechiga, Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga jm.

Meie kool peab eriti oluliseks uute tehnoloogiate kasutamist õppetöös. Õpilasel on võimalus enda teadmisi ja oskusi rakendada robootikas, arvutipõhises joonestamises ja 3D modelleerimises Solid Edge’iga. Programmeerimiskeeltest õpetame Pythonit ja Javat, mitmed praktilised valikkursused toimuvad erinevate Tartu õppeasutuste tehnoloogiaparkides. 

Alates 2017/2018. õppeaastast käivitus Jaan Poska gümnaasiumi ja Heino Elleri Muusikakooli ühiselt korraldatav õppetöö, mis annab õpilasele väga hea üldkeskhariduse koos muusikaalase kutseharidusega. Koostöö võimaldab paremini ühildada õppetööd kahes koolis, sest õpilastele avatakse võimalus omandada Jaan Poska gümnaasiumis humanitaarsuunal muusikaalast kutseharidust  ning päevaplaani koostamisel arvestatakse õpilase koormust mõlemas koolis. Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest ning erialakatse Elleri koolis. Lisainfo siit.

Õppetöö rikastamiseks korraldame ka erinevaid projektipäevi, mil õppetöö toimub väljaspool koolimaja. Samuti käib meil sageli põnevaid külalisi – teadlasi, ettevõtjaid, poliitikuid – õpilastega kohtumas ja loenguid pidamas.

Kooli traditsioonide ja tegemiste kohta saab teada meie Facebooki lehel või Sihker.