Vastuvõtu info

Leht uuendatud: 25.05.2021

Jaan Poska gümnaasiumi avatud uste päevad toimuvad 23. veebruaril kell 12.00 ja 25. märtsil kell 15.00 veebis. 

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsed 2021. aastal

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi vastuvõtutingimused

Tartu gümnaasiumide ühiskatsete kord

Tartu gümnaasiumide ühiskatsed toimuvad e-testidena 16. aprillil 2021 kell
10.00
 ja need tehakse kodus Eksamite infosüsteemi (EIS) keskkonnas.

Ühiskatsetele registreerumine toimub alates 22. märtsist kuni kella 24.00ni 5. aprillil.
Tartu ühiskatsete infosüsteemis www.sisseastumine.ee/tartu.
Sisseastumisvestlused toimuvad 3.-21. mail.

Tartu Jaan Poska gümnaasium arvestab vastuvõtmisel ühiskatsete eesti keele ja matemaatika testide tulemusi ning vestlusvooru ja 9. klassi õpitulemusi.

Vastuvõtukatsed 11. klassi astujatele viiakse läbi  14. juunil kell 11.00. Täpsem info ja registreerumine avaneb siin. Vestlusvoor toimub pärast katseid vastavalt katsete tulemustele.