Vastuvõtu info

Leht uuendatud: 20.01.2022

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi avatud uste päevad on 12. märtsil ja 19. märtsil.

Tartu gümnaasiumite 2022. aasta ühised sisseastumiskatsed 

 
Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 22. aprillil 2022. aastal algusega kell 10.00. 
 
Ühiskatsetele registreerumine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 14. märtsist kuni 28. märtsi kella 24.00-ni.
Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Õpilaste vastuvõtutingimused avaldatakse kõikide Tartu koolide kodulehel hiljemalt 15. veebruaril 2022. aastal.
Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  
 
Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. 
 
Testitulemuste selgumise järel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes koolide eelistusest ja kohast kooli pingereas. 
 
Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.