Vastuvõtu info

Leht uuendatud: 15.03.2023

Tartu gümnaasiumite 2023. aasta ühised sisseastumiskatsed 

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 21. aprillil 2023. aastal.

Ühiskatsetele registreerumine on avatud 14.märtsist kuni 28. märtsi kella 24.00-ni.
Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Õpilaste vastuvõtutingimused avaldatakse kõikide Tartu koolide kodulehel hiljemalt 15. veebruaril 2023. aastal.
Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  

Sisseastumiskatsed koosnevad neljas testist: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test, mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit.

Testitulemuste selgumise järel saab kandideerija Tartu ühiskatsete infosüsteemis kirja panna oma koolide eelistused.
Järgnevalt kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes testitulemustest.

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  

Lisainfo: 2023. aasta ühiskatsete juhtivkooli Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste (merike.kaste@kjpg.tartu.ee, telefon 5204293)

Tartu gümnaasiumitesse kandideerimise meelespea

Ühiskatsete kord 2023 Tartu linnas

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi vastuvõtutingimused ja kord (kinnitatud direktori käskkirjaga nr 6, 13.02.2023)

Vastuvõtutingimused 11. klassi

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11. klassi vastuvõtmine toimub 15. juunil 2023. a kell 10.00. Katsetele saab registreeruda siin