XI lennu lõpuaktus kolmapäeval, 22. juunil kell 13.00 Vanemuise Kontserdimajas
XI lennu lõpuaktus kolmapäeval, 22. juunil kell 13.00 Vanemuise Kontserdimajas

Vastuvõtu info

Leht uuendatud: 11.03.2022

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi avatud uste päevad toimuvad 12. ja 19. märtsil.
Vajalik eelregistreerimine leheküljel: https://www.signupforms.com/registrations/28611

Tartu gümnaasiumite 2022. aasta ühised sisseastumiskatsed 

 
Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 22. aprillil 2022. aastal algusega kell 10.00. 
 
Ühiskatsetele registreerumine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu.
Registreerimine on avatud 14. märtsist kuni 28. märtsi kella 24.00-ni.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  
 
Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15-minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. 

Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. 

Testitulemuste selgumise järel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes koolide eelistusest ja kohast kooli pingereas. 

Täpsema info saamiseks palume kindlasti tutvuda Tartu gümnaasiumite ühiskatsete korraldamise korraga.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi vastuvõtutingimused

Tartu Jaan Poska Gümnaasium võtab 10. klassi õpilasi vastu ühiskatsete testide tulemuste, vestluste ja põhikooli õpitulemuste alusel.

Vestlusele kutsumisel arvestab kool võrdse kaaluga kahte ühiskatsete testi: matemaatika ja eesti keele testi. Vestluse temaatika hõlmab õpilaskandidaadi õpivalmidust, motivatsiooni, väärtusi, suhtlusoskust ja -valmidust, silmaringi ja ühiskondlikku aktiivsust. 

Otsused kooli vastuvõetud õpilaste kohta tehakse kõigi kolme teguri (ühiskatsete tulemuste, vestluse ja põhikooli õpitulemuste) põhjal.

Jaan Poska Gümnaasiumisse vastuvõtmisel ei eristata õpilasi konkreetse suuna järgi, sest oma õppesuuna kujundavad õpilased meie koolis ise valikkursuste kaudu, valides endale kolme aasta jooksul 140 hulgast vähemalt 19 meelepärast valikkursust. Lisaks on võimalik IT-huvilistel ja muusikahuvilistel õpilastel kandideerida ka IT-Poska ühisõppele, Elleri-Poska ühisõppele või Shate-Poska ühisõppele. Rohkem infot valikkursuste ja ühisõppe võimaluste kohta on võimalik lugeda kooli tutvustusest.

Täpsema info saamiseks palume kindlasti läbi lugeda Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi vastuvõtutingimused.

Vastuvõtutingimused 11. klassi

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11. klassi vastuvõtmine toimub üldjuhul sisseastumistesti ja vestluse põhjal juunis. Täpsem info ja registreerumine siin.