Missioon

Leht uuendatud: 01.08.2020

Tartu Jaan Poska gümnaasiumis väärtustatakse inimeseks olemist, isamaad, keskkonda ja elu kõikide valdkondade jätkusuutlikku arengut. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi lõpetaja on täisväärtuslik ühiskonnakodanik, kes oskab oma elus otsuste vastuvõtmisel lähtuda eetilismoraalsetest printsiipidest, ja uuendusmeelse ning avatud mõttemaailmaga noor, kes soovib anda panuse paremasse homsesse. Kooli oluliseimaks ülesandeks on jõuda iga õpilase individuaalse arengu toetamiseni.