LTT SUUNALISED HUVIRINGID

Leht uuendatud: 01.08.2020

Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale

Taotleja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus SA

Partnerid: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Kool, Eesti Maaülikool, Vaata Maailma sihtasutus, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tartu Linnavalitsus.

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Teeme+ programm

Projekti periood: 01.02.2017 -31.12.2022

Projekti lühikirjeldus: Tartu loodusmaja huvikoolis avatakse uued teaduspõhised huviringid loodus- ja IT-huvilistele noortele koostöös üldhariduskoolide, EMÜ ja Keskkonnauuringute Keskuse teadlastega. Huviringides tutvuvad õpilased keskkonnauuringute ja -seire kaasaegsete meetodite ning tehnoloogiatega, osalevad teaduslaborite töös ning saavad teostada isikliku uurimistöö. Valmivad uued huviringide õppekavad koos metoodiliste materjalide ning praktikajuhenditega, mis on kasutatavad kõigile huvilistele aastast 2020.