Juhtimisstruktuur

Leht uuendatud: 03.02.2022

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi juhtkond

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on alates 2016. aastast rakendatud jagatud juhtimise printsiibid.  Igal valdkonnal on oma juht, kes lisaks igapäevastele tegevustele suunab, veab eest ning kaasab pikaajalise strateegia loomisesse ja eesmärkide saavutamisesse kogu oma tiimi.

Lisaks klassikalisele õppeainete valdkondadele on nii 10. kui 11. klasside mentoritel oma tiimijuht, tugisüsteemide toimimise ja arendamise nimel teevad tööd nii õpilasnõustaja, psühholoog kui mentortiimide juhid, kooli sündmusi korraldavad õpilased koos mentoritega, meil on ka oma kommunikatsiooni tiim.

Õppejuhte ja kogu meeskonda hoiavad sünkroonis toimetamas nii juhiabi kui õppekorralduse koordinaator. 

Direktor: Mari Roostik
E-post:  mari.roostik@jpg.tartu.ee
Mobiil: 5342 4008

Juhiabi: Eneli Mäeots
E-post: eneli.maeots@raad.tartu.ee
Telefon: 736 1950

Õppejuht, reaal- ja loodusainete valdkond: Märten Karm
E-post: marten.karm@jpg.tartu.ee
Mobiil: 5669 3862

Võõrkeelte valdkond: Lembi Loigu
E-post: lembi.loigu@jpg.tartu.ee
Mobiil: 5565 6701

Õppekorralduse koordinaator: Jane Jostov
E-post: jane.jostov@jpg.tartu.ee

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoolekogu

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega number 236, 10.03.2020

 • Ene Ergma – linna esindaja,
 • Inga Vendelin – õppenõukogu esindaja,
 • Liisa-Lota Kaivo – vanemate esindaja
 • Veljo Lamp – vanemate esindaja,
 • Marju Lille – vanemate esindaja,
 • Martin Merelaht – vilistlaste esindaja,
 • Mia Marie Randaru – õpilaste esindaja
 • Kadri Ukrainski – kooli toetav organisatsioon.

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@jpg.tartu.ee

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus.

 • Sebastian Plado 12.a
 • Asser Lutsar 12.b
 • Liisa Maria Tommer 12.b
 • Siim Pärss 12.b
 • Annaliisa Plato 12.d
 • Karl Lumiste 11.e
 • Robyn Tomson 11.b
 • Elora Jegelski 11.d
 • Karola Steinberg 11.d
 • Eliise Peržinski 12.d

Õpilasesinduse kontakt: jpgopilasesindus@gmail.com