Valikkursused

Leht uuendatud: 31.08.2021

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on õpilasel võimalik enda valikute kaudu kujundada oma huvidele vastav õppesuund.

Õpilane saab kolme aasta vältel valida ligikaudu 120 erineva valikursuse hulgast endale 19 meelepärast ja vajalikku. Ja kui Sul on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 15 koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja.

Detailsem info valikkursuste kohta on siin

Valikkursuste puhul võetakse arvesse ka osalemist ringides, näiteks segakooris ja rahvatantsuringis.