Valikkursused

Leht uuendatud: 04.09.2020

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on õpilasel võimalik enda valikute kaudu kujundada oma õppesuund: reaal- ja loodusainete, humanitaar- ja kunstiainete või  ühiskonnahariduse ja keskkonnaainete valdkonnas.

Õpilane saab kolme aasta vältel valida ligikaudu 100 erineva valikursuse hulgast endale 18 meelepärast ja vajalikku. Ja kui Sul on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 15 koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja.

Detailsem info valikkursuste kohta on siin

Valikkursuste puhul võetakse arvesse ka osalemist ringides, näiteks segakooris ja rahvatantsuringis.