Valikkursused

Leht uuendatud: 31.08.2023

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis puuduvad traditsioonilised õppesuunad ja õpilased koostavad ise enda õppekava. See toimub läbi valikkursuste, millel on kooli õppekavas väga suur osatähtsus. Kolme aasta jooksul, mis õpilased meie gümnaasiumis veedavad, saavad nad umbes viiendiku ulatuses enda ainekursused ise määrata. Täpsemalt saab iga õpilane valida ligikaudu 140 erineva valikkursuse hulgast endale minimaalselt 19 meelepärast ja vajalikku, millest vähemalt 10 on süvakursused, st mingit ainet süvendavad kursused, ning ülejäänud on silmaringikursused. Nii saavad õpilased täpselt enda huvidele ja tugevustele vastava hariduse.

Valikkursused valitakse korraga üheks aastaks iga õppeaasta alguses meie elektroonilises õppeinfosüsteemis.

Arvesse võetakse ka osalemist ringides, näiteks segakooris ja rahvatantsuringis, ning koolivälist õppetööd (TÜ Teaduskooli kursusi ja Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavaga kunsti-, muusika- ning spordikoolide kursusi).

Ja kui õpilasel on hea idee uueks valikkursuseks ja vähemalt 16 koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja. Õpilaste algatus ja huviliste nimekiri peab jõudma juhtkonnani eelneva õppeaasta maikuu lõpuks.