Tulemusi Tartu linna noortevolikogu korraldatud esseekonkursilt

18.02.2017

Tartu linna noorte volikogu korraldatud esseekonkursil pälvisid eriauhinna Mari-Liis Lindre 11.c klassist ja Marion Kukk 10.a klassist. Noori juhendas õpetaja Mari Roostik. Palju õnne noortele ja juhendajale!