Tulemusi piirkondlikult geograafiaolümpiaadilt

11.12.2016

10.12.2016 toimunud piirkondliku geograafiaolümpiaadi tulemuste põhjal on üleriigilisse lõppvooru kutsutud meie kooli abiturient Karina Valdas 12.d klassist. Karina oli Tartu linnavoorus 12. klasside õpilastest teine, gümnaasiumi üldjärjestuses viies ja üleriigilises nimekirjas 27. kohal. Lõppvoor toimub 5.–6. mail, sinna on kutsutud 36 gümnasisti. Karinat juhendab õpetaja Vaike Roostmaa.