Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril

12.08.2021

Uue õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 10.00 Poska platsil 10. klassidele.

11. klassid ja abituurium jälgib aktust samal ajal otseülekandena video vahendusel koos klassi ja õpirühmajuhendaja/mentoriga koolimajas.

1. septembril toimub ka klasside pildistamine Jaan Poska bareljeefi juures.

10. klassid kogunevad aktuse alguseks Poska platsile ja liiguvad aktuse lõpus klassitunniks koolimajja. 11. ja 12. klassid kogunevad enne aktust klassitunniks planeeritud ruumidesse, vaatavad aktuse ülekannet ning sellele järgneb klassitund samas ruumis.
1. septembri klassitundide ruumid:

10.a ruumis 107        11.a ruumis 409        12.a ruumis 308

10.b ruumis 210        11.b ruumis 310        12.b ruumis 405

10.c ruumis 411         11.c ruumis 319        12.c ruumis 306

10.d ruumis 109        11.d ruumis 414        12.d ruumis 419

10.e ruumis 307        11.e ruumis 111        12.e ruumis 413

Klasside pildistamine on plaanis pärast aktust. Ilusa ilma korral (st kui vihma ei saja ja suurt tuult ei ole) toimub pildistamine Poska platsil, halva ilma korral aga auditooriumis. 
Esialgu planeerime pildistamise nii:

kell 11.00 – 12.b
kell 11.05 – 12.c

kell 11.10 – 12.d

kell 11.15 – 12.e

kell 11.25 – 11.b

kell 11.30 – 11.c

kell 11.35 – 11.d

kell 11.40 – 11.e

kell 11.50 – 10.a

kell 11.55 – 10.b

kell 12.00 – 10.c

kell 12.05 – 10.d

kell 12.10 – 10.e

kell 12.20 – 12.a

kell 12.25 – 11.a

Kuna me ei tea aktusel peetavate kõnede pikkust, siis ei oska ka aktuse lõpuaega planeerida, aga aktuse korraldajad on arvestanud, et see võiks kesta umbes 45 minutit kuni 1 tund. Kui aktus lõpeb hiljem kui kell 11, siis nihkuvad ületatud aja võrra ka kõik pildistamise ajad edasi (näiteks, kui aktus lõppeb kell 11.15, siis 12.b alustab pildistamisega 11.15 ja 11.a läheb pildistama kell 12.40).