Millega tegeleb jurist? Külas käis jurist Karoli Unus

06.04.2022

Neljapäeval, 24. märtsil viis advokaadibüroo LEXTAL jurist Karoli Unus õpilastega läbi äärmiselt põneva ja haarava vestlusringi. Ta tutvustas juristiametit, rääkis juristide ja advokaatide igapäevaelust, ülikooliõpingutest ja elust peale ülikooli, missugused valikud tekivad peale õigushariduse omandamist ja eelkõige vastas juurahuviliste õpilaste küsimustele.

Loengul osalenud huvilistel on võimalik minna ka advokaadibüroosse LEXTAL töövarjupäevale, kus saab tutvuda büroo töötajatega, näha juristide/advokaatide igapäevatöö rütmi ja külastada ka kohtuistungit.