Laura Emily Rilanto võitis tõlkevõistluse “Juveneres Translatores”

03.02.2018

2. veebruaril kuulutati välja iga-aastase tõlkevõistluse „Juvenes Translatores“ võitjad. Eesti õpilaste seas osutus parimaks noortõlkijaks meie kooli 11.e klassi õpilane Laura Emily Rilanto. Kokku osales võistlusel 28 gümnaasiumiõpilast ja igast liikmesriigist üks kutsutakse 10. aprillil Brüsselisse, kus eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger neile auhinnad üle annab.

Euroopa Komisjoni esinduse Eestis kodulehel kirjeldati Laura Emily tulemust selliselt: “Eesti võitja Laura Emily Rilanto õpib Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11. klassis ning võistlusteksti tõlkis ta soome keelest eesti keelde. Laura Emily on pärit kakskeelsest perekonnast ja ta lõpetas põhikooli Tallinna Soome Koolis. Talle on alati meeldinud keeli õppida ning lisaks eesti ja soome keelele räägib ta inglise ning veidi rootsi ja vene keelt. Vabal ajal tegeleb Laura Emily meelsasti spordiga.
Hea eesti keele oskuse eest tänab Laura Emily oma 10. klassi eesti keele õpetajat Ulve Mägit ja põhikooli eesti keele õpetajat Virge Sommerit. Žüriile avaldas muljet Laura Emily väga ladus sõnakasutus. Kuna algtekst oli dialoog, siis eestikeelsed tõlkevasted kõlasid väga loomuliku kahekõnena. Teksti oli hea ja lihtne lugeda.” Soovime Laura Emilyle palju õnne ja oleme tema saavutuse üle väga uhked! 
Lisainfot võistluse kohta tasub lugeda siit.

Pildi autoriõigused kuuluvad Laura Emily Rilantole.