Filosoofiapäev

24.11.2022

17. novembril tähistati Tartu Ülikoolis filosoofiapäeva, mille teema oli inimkonna tulevik ning inimloomuse suhe looduse ja tehnoloogiaga. Sündmuse korraldas UNESCO Eesti rahvuslik komisjon. JPG õpilastest võtsid päevast osa filosoofia valikkursuse valinud Loone Nõmm (10.b), Tuuli Pärnapuu (10.c), Lisette Lehtme (10.c) ja Mia Lisette Kohva (10.e). 

Loone ja Tuuli kirjutavad: “Filosoofiapäev oli väga tore ja silmaringi avardav sündmus. Saime jälgida diskussioone posthumanismi teemadel, sealhulgas avastada ka uusi vaatenurki kliima, tehnoloogia ja inimloomuse seostest. Arutelu viisid läbi erinevate alade spetsialistid, aga olime ka ise kaasatud ning oli võimalus jagada oma mõtteid ja küsimusi. Tegevused olid hästi planeeritud. Päeva teises pooles toimus grupitöö, kus analüüsisime Pepperelli posthumanismi manifesti, tegevust juhtisid TÜ filosoofiateaduskonna tudengid. Räägiti ka filosoofiaolümpiaadist, anti lugemissoovitusi ja flaiereid.”