Poska akadeemia

Leht uuendatud: 12.08.2020

Rahvusvahelise õpilaste uurimistööde konverents

Projekti nimetus: Students’ International Research Conference
Projekti eesmärk: Rahvusvahelise õpilaste uurimistööde konverentsi korraldamine Rootsis, Lätis ja Eestis
Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Nordplus Junior programm
Projekti periood: 01.09.2018 – 31.08.2022
Toetuse suurus: 28560 €
Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine läbi rahvusvahelise gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverentsi korraldamise ja uurimistööde juhendajate kogemuste vahetamine. Projekti partneriteks on Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tibble Fristående Gümnaasium Rootsis ja Jurmala Riigigümnaasium Lätis. Projektiperioodi jooksul korraldatakse kolm rahvusvahelist õpilaste uurimistööde konverentsi: 2019. aastal Stockholmis, 2020. aastal Jurmalas ja 2021. aastal Tartus.

Link projekti kodulehele