E-õppe päev

Leht uuendatud: 11.11.2020

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis toimub kord perioodi jooksul e-õppe päev.
Õpilased ei istu sel päeval koolipingis, vaid lahendavad kooliülesandeid veebis.
E-tundide veebileht koos ülesannetega avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 23.59

Asetleidnud ja tulevased e-päevad on näha järgmiste linkidena: