Tartu Jaan Poska Gümnaasium alustab IT-hariduse ja tantsukunsti süvaõppega

11.03.2022

2022. aasta septembris alustab Tartu Jaan Poska Gümnaasium koostööd Riesenkampff Stiftung fondi programmiga Codesters Club, mille eesmärk on anda gümnaasiumiõpilastele tulevikukindlat tehnoloogiaharidust. Lisaks avatakse sügisel koostöös Shaté Tantsukooliga eelprofessionaalse tantsukunsti süvaõppe suund.

Codesters Club on digitaalsete toodete arendusprogramm, mille fookuses ei ole pelgalt konkreetse programmeerimiskeele, vaid laiemalt tarkvara ja tehniliste oskuste arendamine.

Jaan Poska Gümnaasium võtab 2022. aasta sügisel 20 õpilast vastu Codesters Clubi ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppele, kus õpilased saavad lisaks gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele kolme aasta jooksul 14 kursuse ulatuses laiapõhjalist ingliskeelset tehnoloogiaharidust.

Õppekava täitmisel arvestab Jaan Poska Gümnaasium kõiki Codesters Clubi kursuseid valikkursustena ning need on on lisatud õpilaste tunniplaani. Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest, aga ühisõpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, põhiline on huvi, tahe ja motivatsioon.

Vaata tutvustavat videot siit.

Koostöös Shaté Tantsukooliga avab gümnaasium ühisõppe eelprofessionaalse tantsukunsti süvaõppeks.
 
Nii nagu kool on aastaid teinud koostööd Elleri Muusikakooliga ja loonud võimalusi muusikutel omandada väga head gümnaasiumiharidust ning siduda see oma südamevaldkonnaga, pakutakse nüüd võimaluse kõigile tantsijatele minna oma armastatud kunstivaldkonna õpingutega sügavamale tasandile.

Eesmärk on hägustada ja suisa kaotada piir formaal- ja mitteformaalhariduse vahel nii, et noor saab tegeleda oma kirega tipptasemel ning täpselt sama kõrgel tasemel õppida ka gümnaasiumis.

Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor kolme aasta jooksul 10 süvakursust Shaté Tantsukoolist, mis võimaldavad avastada tantsumaalima laiemalt ning valmistavad vastava soovi korral noort ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, luues nii platvormi elukutse valikuks tantsuvaldkonna professionaalina. Programm loob ruumi tantsija sees, paneb enda üle mõtlema, pakub uusi väljakutseid ning samal ajal on materjal läbivalt põimitud üldpädevustega. Tantsukunsti süvaõpe kujundab tantsijast loomingulise, distsiplineeritud, ennastjuhtiva ja avatud mõttemaailmaga noore isiksuse. Kuna samal ajal läbib noor Jaan Poska Gümnaasiumis kvaliteetse üldainete programmi ja saab vabalt valida ka teisi silmaringikursuseid, siis jääb noorel pärast kooli lõpetamist alles täielik vaba valik jätkata õpinguid mis tahes erialal.

Poska ja Shaté ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui ka katsed Shaté Tantsukooli eelprofessionaalsesse õppesuunda.

Vaata tutvustavat videot siit.