Suurepärane tulemus rahvusvaheliselt muusikaolümpiaadilt

22.04.2018

4. Rahvusvahelisel Muusikaolümpiaadil, mis toimus 18.-21. aprillil Tallinnas, pälvis Marta Külaots (10.h) 16-19-aastaste vanuserühmas pronksdiplomi

Kaheksast riigist (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Sloveenia, Horvaatia, Küpros) võistles nooremas vanuserühmas (12-15-aastased) 15 noort ja vanemas samuti 15 noort.

Olümpiaad koosnes kolmest osast:
I osa – kirjalikud ülesanded (muusika kuulamine ja teooria, Veljo Tormise teosed) ning noodist laulmine ja rütmiharjutuse esitamine;
II osa – laulu esitamine;
III osa – omalooming.

Suur aitäh Martale ja õpetaja Kaie Mägimetsale! Täname ka Marta muusikakooli õpetajaid Lee Tauli ja Mariell Piispead.