SHATÈ x POSKA

05.04.2024

Shaté Tantsukooli ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppekava “eelprofessionaalne tantsukunst” on innovatiivne võimalus ühendada oma tantsuhariduslik õpe gümnaasiumiharidusega!


Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor, kel on kirg tegeleda tantsimisega tipptasemel, kolme aasta jooksul Shaté Tantsukoolist 10 süvakursust, mis avavad laiemalt tantsumaailma, valmistavad ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, pakuvad põnevaid väljakutseid ning samal ajal seovad kõiki teadmisi ka teiste ainete ja üldpädevustega. Süvakursused toimuva koolipäeva sees Shaté Tantsukoolis (Narva mnt 2). Shaté Tantsukooli õpingutest koostatakse ühisõppe õpilastele individuaalne õppekava, kus saab valida nii balleti, stiilipõhiste tundide (contemporary, commercial, street, jazz), üldfüüsilise treeningu kui koondiste repertuaaritundide vahel.


Shaté x Poska õpe kujundab tantsijast loomingulise, ennastjuhtiva ja avatud mõttemaailmaga isiksuse, kelle tugevusteks on ka eneseanalüüs. Tantsukunsti süvaõppe noortel on võimalus saada osa ka kõigist Jaan Poska gümnaasiumi silmaringikursustest. Kolmeaastase õppe järel on võimalik jätkata õpinguid tantsu valdkonnas soovitud kõrg- või kutsehariduslikus koolis või valida ka täiesti teine suund – omandatud eneseanalüüsi oskused, tegevusvõimekus ja lai silmaring on suurepärane platvorm mis iganes edasisteks valikuteks.


Ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui ka erialakatsed Shaté Tantsukooli. Erialakatse koosneb koreograafia õppimisest, improvisatsioonist ning grupivestlusest.


2024/25 õppeaastal alustavate õpilaste erialakatse toimub PÜHAPÄEVAL, 12. mail kell 17.00 Shaté Tantsukoolis (Narva mnt 2). Registreerumine erialakatsele SIIN. Kaasa võtta trenniriided ja jalanõud.