Koostööleping Elleri kooliga

13.03.2017

13. märtsil 2017 allkirjastasid meie kooli direktor Helmer Jõgi ja Heino Elleri Kooli direktor Kadri Leivategija koolidevahelise koostöölepingu. Raekoja saalis kell 14 sõlmitud leping annab õpilastele võimaluse omandada koos gümnaasiumiharidusega muusikaline haridus. Tartu linn ja Haridus- ja Teadusministeerium allkirjastasid ka hea tahte koostööleppe, mille sisuks on koolide koostöö toetamine ja nõustamine. 18. märtsil testid edukalt sooritanud õpilastele viib Elleri kool 12. aprillil läbi muusikalised katsed. Katsed läbinud õpilased võetakse vastu mõlemasse kooli.