Avatakse uus huviring: Drooniring: kokkupanekust ilmavaatluseni

20.11.2017

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis alustab tööd uus LTT valdkonna huviring: Drooniring: kokkupanekust ilmavaatluseni.
Huviringi raames:
– õpitakse jooniseid lugema ja nendest aru saama
– õpitakse korrektselt jootma (klemmide ühendamised)

– saadakse ülevaade droonide ehitusest

– paari peale pannakse osadest kokku droon

– õpitakse ohutustehnikat nii tööriistade kaustamisel kui ka LIPo akude kasutamisel (tuleohutus)
– üpitakse droone programeerima

– saadakse ülevaade droonindusest  läbi Eesti seadusandluse – millega ja kus tohib lennata, lendude
registreerimine
– õpitakse tundma Arduino arendusplaadi kasutusvõimalusi, programeerimima, andureid ühendama ja
nendelt andmete lugemist ja salvestamist
– õpitakse droone juhtimima

– õpitakse droonidega ilmastikuvaatlusi tegema

Registreerimine on avatud Stuudiumis!