Üldinfo

JPG 5. vilistlasturniir korvpallis

Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäevale pühendatud mälumäng

Esimene mõttekoda

Tulemused vabariikliku saksa keele olümpiaadi Tartu piirkondlikult voorult

Tulemused inglise keele olümpiaadi Tartu piirkondlikult voorult

2. veebruar 2017 kõnekoosoleku kõned

Tulemused saksa keele tõlkekonkurssilt

Tulemused inglise keele olümpiaadi koolivoorust

Tulemused saksa keele olümpiaadilt

Tulemused ülelinnaliselt vene keele tõlkekonkurssilt