Üldinfo

Sisseastujale

18. märtsil 2017 kell 11.00 toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele. Gümnaasiumitesse kandideerijad registreerivad 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2017 ühtses elektroonilises infosüsteemis.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi vastuvõtutingimused
Sisseastumiskatsete testid 2017
Tartu ühiskatsete kord 2017

Miks tulla õppima JPG-sse?

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis toimub õppetöö ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Väärikas koolihoone asub Tartu kultuuritänava keskmes.

Gümnaasiumis on õpilasel võimalik enda valikute kaudu kujundada oma õppesuund: reaal- ja loodusainete, humanitaar- ja kunstiainete või  ühiskonnahariduse ja keskkonnaainete valdkonnas.

Õpilane saab kolme aasta vältel valida ligikaudu 52 erineva valikkursuste hulgast endale 19 meelepärast ja vajalikku. Ja kui Sul on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 15 koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja.

Meie kool peab eriti oluliseks uute tehnoloogiate kasutamist õppetöös. Õpilasel on võimalus enda teadmisi ja oskusi rakendada animeerimisel, robootikas, arvutipõhises joonestamises ja 3D modelleerimises Solid Edge’iga. Programmeerimiskeeltest õpetame Scratchi, MSW Logo, Pythonit ja Javat.

Alates 2017/2018. õppeaastast käivitub Jaan Poska gümnaasiumi ja Heino Elleri Muusikakooli ühiselt korraldatav õppetöö, mis annab õpilasele väga hea üldkeskhariduse koos muusikaalase kutseharidusega. Koostöö võimaldab paremini ühildada õppetööd kahes koolis, sest õpilastele avatakse võimalus omandada Jaan Poska gümnaasiumis humanitaarsuunal muusikaalast kutseharidust  ning päevaplaani koostamisel arvestatakse õpilase koormust mõlemas koolis.  Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest 18. märtsil ning erialakatse 12. aprillil Elleri koolis. Lisainfo siit.

Igas perioodis leiab aset ka üks e-õppe päev, mil kooli tulema ei pea ja ülesanded tuleb lahendada veebiavarustes. Lisaks on õpilastel võimalus läbida mitmeid kursusi kokkuleppel õpetajaga e-kursustena.

Kooli traditsioonide ja tegemiste kohta saab teada meie Facebooki lehel või Poska Sõnumitest.

Sisseastumine 11. klassi


Viimati muudetud 01.03.2017