Üldinfo

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel, mis toetab uuenevat õpikäsitlust

Projekti nimetus:

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel, mis toetab uuenevat õpikäsitlust

Taotleja: Tartu linnavalitsus

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Taotlusvoor: 1.2.1,1.2.2 ATV1 Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – 20.04.2016-23.05.2016

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus

Projekti periood: 12.09.2016-01.11.2017

Projekti kogumaksumus: 9 917,96

Projekti sihtgrupp: Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpetajad

Projekti lühikirjeldus: Taotleme 3-5 aasta jooksul radikaalset ja kestvat läbimurret õppimise ja õpetamise kvaliteedis ning õpitulemustes. Projekti eesmärk on õpetajate professionaalsete oskuste kasv ning jagatud juhtimismudeli rakendumine, mis tagab kõigi õpetajate osalemise kooli arendustegevuses.


Viimati muudetud 21.02.2017