Üldinfo

Nõustamine

Õpilasnõustaja ja karjäärikonsultant INGA VENDELIN võtab vastu kabinetis 222
eelneval kokkuleppel
inga.vendelin@jpg.tartu.ee
Telefon: 51916652

  • Valikainete valimise korra, kooli nõudmiste ja reeglite tutvustamine koostöös õppealajuhataja ning klassijuhatajatega. Vajadusel individuaalne nõustamine.
  • Õpilaste esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel – individuaalvestlused soovijatele.
  • Valikuid toetavate testide läbiviimine ja individuaalse tagasiside andmine soovijatele.
  • Õpilaste esmane nõustamine kooliväliste või kooliga seonduvate isiklike probleemide puhul. Vajadusel psühholoogilise abi leidmise toetamine.

OLULINE ABISTAV INFO:
Tulevikuplaane toetav info:
Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/noor/
Tartumaa Rajaleidja keskus http://www.rajaleidja.ee/tartumaa/
Õppima välismaale
http://www.dreamfoundation.eu/
http://ec.europa.eu/ploteus/home_et.htm
http://www.eac.ttu.ee/

Psühholoogilise abi võimalusi Tartus:
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus http://tnk.tartu.ee/
Ambromed Kliinik http://www.ambromed.ee/
Jaanson & Lääne OÜ http://www.jl.ee/kontakt.html
G. U Erapraksis OÜ http://www.eguerapraksis.ee/
Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriaosakonna Ambulatoorne vastuvõtt http://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/stuktuur-ja-osakonnad/ambulatoorne-osakond

 

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur
Noorsoopolitseinik: Sirly Näkk
Meil: sirly.nakk@politsei.ee
Telefon: 730 8766
Mobiil: 5556 7216

Politsei- ja piirivalveameti veebikonstaablid
Veebikonstaabel: Andero Sepp
Facebook: Veebikonstaabel Andero
Rate: http://www.rate.ee/users/andero-
Skype: andero.sepp@politsei.ee
Meil: andero.sepp@politsei.ee

Veebikonstaabel: Maarja Punak
Facebook: Veebikonstaabel Maarja
Twitter: Veebikonstaabel
Meil: maarja.punak@politsei.ee

Veebikonstaabel: Oksana Luik
Facebook: Veebikonstaabel Oksana
VK: Oksana Luik
Odnoklassniki.ru: Oksana Luik
Meil: oksana.luik@politsei.ee

Tartumaa Rajaleidja keskus
Psühholoog: Kaisa Aardevälja
Mobiil: 58853733
Meil: kaisa.aardevalja@rajaleidja.ee

Psühholoog: Auli Kõnnusaar
Mobiil: 58853734
Meil: auli.konnusaar@rajaleidja.ee

Psühholoog: Ave Kasenõmm
Mobiil: 58853763
Meil: ave.kasenomm@rajaleidja.ee


Viimati muudetud 02.05.2016