Üldinfo

E-õppe päevad

arvuti-e

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis
toimub kord perioodi jooksul e-õppe päev.

Õpilased ei istu sel päeval koolipingis, vaid lahendavad kooliülesandeid veebis.

E-tundide veebileht koos ülesannetega avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 23.59.

Asetleidnud ja tulevased e-päevad on näha järgmiste linkidena:


Viimati muudetud 23.04.2017