Üldinfo

Comenius. Migratsioon minevikus, olevikus ja tulevikus – probleemid ja võimalused.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium osaleb Comeniuse projektis

“Migratsioon minevikus, olevikus ja tulevikus – probleemid ja võimalused”
“Migration in the past, the present and the future – problems and opportunities”

Projekti eesmärgiks on uurida migratsiooni ehk sisse- ja väljarännet. Projekti käigus tutvutakse rände olemusega erinevates riikide. Võrreldakse rände põhjusi ja mõju kaasajal ning lähiajaloos.

Projekt toimub kuue kooli rahvusvahelises koostöös. Projekt avardab kõigi osaliste keeleoskust, silmaringi ja maailmatunnetust ning arendab loovust. Projekti töökeel on inglise keel. 2012/13 õppeaastal keskenduvad projektipartnerid rändele lähiajaloos, 2013/14 õppeaastal kaasaegsetele protsessidele. Projekti rahastab sihtasutus Archimedes elukestva õppe programmi raames.

Europaschule IGS Mühlenberg (koordinaatorkool) Hannover, Saksamaa
www.igs-muehlenberg.de

Lycée général et technologique René Cassin Pariis, Prantsusmaa
www.lyc-cassin-gonesse.ac-versailles.fr

Ahmet Cevdet Pasa Sosyal Bilimler Lisesi Aksaray,Türgi
www.aksaraysbl.k12.tr

Zespoł Szkol Samochodowych Gdansk, Poola
www.zss.gda.pl

Jaan Poska Gümnaasium Tartu, Eesti
www.jpg.tartu.ee

Projekt


Viimati muudetud 09.05.2013