Üldinfo

Comeniuse projekti “Migratsioon ajaloos, tänapäeval ja tulevikus” partnerite kohtumine Hannoveris 14.–19. oktoobril

Vahetult enne koolivaheaega käisid õpetajad Vaike Rootsmaa ja Reet Kandimaa Alam-Saksimaa pealinnas Hannoveris, kus toimus 6 Comeniuse projektipartneri esimene kohtumine. Projektipartnereid võõrustas Hannoveri Mühlenbergi Gümnaasium.

Kohal oli 8 õpetajat Itaaliast, Türgist, Prantsusmaalt ja Poolast, kelle vastuvõtuga tegeles viis Mühlenbergi Gümnaasiumi sotsiaalainete õpetajat. Kohtumise eesmärgiks oli läbi rääkida projekti üldine kava – milliseid migratsiooni aspekte hakkavad koolid uurima, kuidas nad seda teevad ja milliseid kohustusi üks või teine partner endale võtab ning kavandada järgmine kohtumine Tartus. Tartusse oodatakse partnerkoolide õpilasi ja õpetajaid 14.- 19. aprillil 2013. Selleks ajaks paneme üles eestlaste II maailmasõja aegset väljarännet ja muulaste nõukogudeaegset sisserännet kajastava fotoväljapaneku ning valmistame ette JPG õpilaste rändeteemalised esinemised. Õpilased, kes soovivad projektis osaleda ja aprillis kõlalisi vastu võtta – võtke ühendust projekti koordinaatori õpetaja Reet Kandimaaga.

Pilte Comeniuse projektist  “Migratsioon ajaloos, tänapäeval ja tulevikus” partnerite kohtumine Hannoveris 14.–19. oktoobril


Viimati muudetud 09.05.2013