Üldinfo

Sisseastumine 11. klassi

27.04.2015

Vastuvõtukatsed 11. klassi toimuvad juunis 2017

Eelregistreerimiseks saata e-mail aadressil kool@jpg.tartu.ee

Sisseastumiseks tuleb sooritada akadeemiline test, mis testib valmisolekut gümnaasiumiõpinguteks. Testiga hinnatakse loogilist ja matemaatilist mõtlemist, keeleliste väljendusvahendite valdamist ning võõrkeeleoskust. Sisseastumistesti sooritamiseks on aega kuni 2 astronoomilist tundi.

Sisseastumistesti sooritama tulles tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja klassitunnistuse kinnitatud koopia või e-kooli väljavõte. Õpilase tunnistuse koopia või e-kooli väljavõte jääb JPG-sse.

 


Viimati muudetud 26.09.2016