Üldinfo

Comeniuse partnerite projektikohtumine Aksarays ja kokkuvõtted projektist

03.06.2014

3. – 9- mail 2014 toimus kuue Comeniuse projektipartneri viimane kohtumine, mille korraldas partnerkool Aksarayst. Kohal olid kõigi partnerite esindused – kokku ligi 40 õpilast-õpetajat. JPGd esindasid õpilased Karel Veemaa, Stella Tiit, Kaarel Kullamaa ja Karl Kreevald ning õpetajad Vaike Rootsmaa ja Reet Kandimaa

Kui eelmistel kohtumistel käsitleti migratsiooni ajaloos ja kaasajal, siis selle kohtumise eesmärgiks oli teha kokkuvõtted projektist, esitleda selle käigus kogutud materjali ja valminud töid ning arutleda, millised võiksid olla rände tulevikutrendid. Meie kooli õpilased esitlesid kohtumisel e-raamatut, mis võttis kokku Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Türgi; Poola ja Eesti rände peamised eripärad 20. sajandil (vt http://jpg.tartu.ee/?page_id=76). Itaalia partnerkool esitles e-raamatut, kus keskenduti kaasaegsele rändele partnerriikides, Saksa kool tutvustas videofilmi, mis põhines nende kooli sisserändajate peredest pärinevate õpilaste intervjuudel ning Türgi kool oli välja andnud rändeteemalise ajakirja.

Projektiseminari teine osa käsitles rännet tulevikus ja õpilastel oli aruteludes ning rühmatöödes võimalus esitada oma nägemus. Etendati immigratsiooniga seotud lühidialooge, arutleti kiusamise ja diskrimineerimise teemal, koostati rännet aktsepteeriva partei programm ja esitati valimisloosungeid ning vormistati oma mõtted tulevikust postritele. Rühmatöödes osalemine eeldas head inglise keele oskust ja meie kooli õpilased valiti nende hea inglise keele ja esinemisoskuse tõttu nii mõnigi kord grupijuhtideks.

Kultuuriprogrammi raames tutvusime Kapadookia piirkonnaga, mis on kuulus oma koobaslinnade poolest, mis uuristati mägedesse ja maa alla keskaja jooksul. Koobaste uuristamine on võimalik seetõttu, et maapind koosneb vulkaanilisest tuffist. Aksaray linnavaadet ilmestab just see vulkaanikoonus, millest vulkaaniline materjal ümbruskonda paiskus.

Kokkuvõttes sai kaks aastat kestnud projektist osa ligi 1/6 JPG õpilastest: osa neist osales partnerite vastuvõtul, tutvustades külalistele oma kooli, kodulinna või Lõuna-Eestit, osa osales rändeteemalistel loengutel, kus esinesid S. Jürisson Tallinna Ülikoolist, Ene-Margit Tiit ja Mare Ainsaar Tartu Ülikoolist ning võttis osa rändeteemalisest esseevõistlusest. Kahe aasta jooksul tegeles oma uurimistöö raames rände ajalooliste, sotsiaalsete, demograafiliste aspektide uurimisega 12 õpilast. Projekti käigus valmis videofilm, mille koostas õpilane Karl Kevin Klais, kes intervjueeris nii Eestist väljarännanud kui Eestisse naasnud inimesi (vt https://www.youtube.com/watch?v=agwcTCScdZE). Kaheksa JPG õpilast said võimaluse osaleda partnerite rahvusvahelistel kokkusaamistel Pariisis ja Aksarays ning esinesid ettekannetega, mis on avaldatud JPG ja projekti veebilehtedel (vt http://migration-pastpresentfuture.eu).

Projekt avardas osaliste keeleoskust, silmaringi ja maailmatunnetust ning arendas loovust. Projektis osalemine pole ainult töö ja turism. Projekt seob selles osalenud õpilased ja õpetajad aastateks. Alati on sidemeid, mis katkevad, kuid eriti väärtuslikud on need, mis jäävad.


Viimati muudetud 11.06.2014